Počty bodů

Pořadí SB - pouze pro hráče se soutežním členstvím KB -pro hráče se soutežním členstvím KB -pro hráče bez soutežního členství